Računovodske storitve

Obseg storitev, ki jih želite uporabljati med našim sodelovanjem, je prilagodljiv. Predlagamo začetek z osnovnim naborom storitev, glede na obseg poslovanja, pa lahko naše sodelovanje razširimo glede na vaše potrebe in dodatne zahteve.

 • vodenje temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik)
 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
 • vodenje terjatev in obveznosti ter uskladitev s strankami
 • priprava opominov
 • vodenje blagajniškega dnevnika
 • vodenje registra za osnovna sredstva in obračun amortizacije
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov
 • fakturiranje
 • obračun obresti in zamudnih obresti
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in drugih vrst dohodkov fizičnih oseb
 • obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih (M4/M8)
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov za poslovne in davčne namene
 • sestavljanje poročil za Banko Slovenije
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih kreditov
 • izvajanje plačilnega prometa doma in v tujini (elektronsko/spletno bančništvo)
 • urejanje prejete dokumentacije in priprava poslovne dokumentacije za knjiženje
 • svetovanje

Poročanje državnim institucijam

 • poročila Finančni upravi RS
 • poročila AJPES-u
 • poročila Statističnemu uradu Republike Slovenije
 • poročila Banki Slovenije
 • poročila Pokojninskemu in invalidskemu zavodu RS
 • druga predpisana poročila državnim inštitucijam

POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE

 • svetujemo vam na področju kadrovskega in njemu sorodnih poslovnih področij
 • nudimo vam pomoč pri sestavljanju različnih tipov pogodb
 • pripravljamo dokumentacijo za pridobivanje posojil in lizingov
 • pripravljamo kompenzacije in asignacije
 • izvedemo pregled finančnega poslovanja

DAVČNO SVETOVANJE

Vas skrbijo davki? Pri nas dobite enostavna in razumljiva pojasnila!
Usmerjali vas bomo tudi pri drugih pomembnih davkih. Z nami vam bodo postali davčni predpisi popolnoma razumljivi.
 
Pomagali vam bomo najti najboljše davčne rešitve v okviru zahtev veljavne zakonodaje.
 
Pripravimo vas na morebitni obisk inšpektorjev.

 • davek od dohodka pravnih oseb (DDPO)
 • davek od dohodka iz dejavnosti
 • davek na dodano vrednost (DDV)
 • davek na nepremičnine
 • izvedemo pregled finančnega poslovanja
 • komuniciramo s Finančno upravo RS
 • zastopamo vas v davčnem inšpekcijskem postopku
 • v skladu z zakonodajo vam pomagamo najti rešitev za zmanjšanje davčnih bremen